ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court
News
ประกาศ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการฯเพื่อการรับคำร้องและดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2564 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564)) กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเจาะจง
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ระบบ VDO Conference และข่าวเด่น
 
ขอขอบพระคุณ youtube จากโรงเรียนบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ศาลจังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

ประกาศศาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)
ติดตามสำนวนคดีในศาลจังหวัดนครราชสีมา TRACKING SYSTEM

 เบอร์โทรศัพท์ศาลจังหวัดนครราชสีมา
 044243555 , 044242152 , 044244491 , 044244315 

 ติดต่อ ส่วนช่วยพิจารณาคดี กด 4 หรือ กด 0 

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก CIOS เพื่อทำการประกันออนไลน์ / ติดตามคดีในศาล หลังจากลงทะเบียนต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ศาลยุติธรรม

แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking)

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image