ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court
News
ประกาศ เรื่องการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลจังหวัดนครราชสีมารับมอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย จากคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสู้ภัย COVID 19 ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 4) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/2564 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
บริการประชาชนEfiling_2
ประชาสัมพันธ์ระบบ VDO Conference และข่าวเด่น

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก CIOS เพื่อทำการประกันออนไลน์ / ติดตามคดีในศาล หลังจากลงทะเบียนต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ศาลยุติธรรมใกล้บ้านท่านได้ทั่วประเทศ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image