ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court
News
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ระบบ VDO Conference และข่าวเด่น
 
แบบแจ้งความประสงค์ขอพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคิวอาร์โค้ด

Google Meet ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์

ห้องพิจารณาคดีที่

1

รหัส ยังไม่ระบุ

ไลน์ไอดี ยังไม่ระบุ

ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย

ไกล่เกลี่ยออนไลน์

รหัส dfb-crnn-opv

ไลน์ไอดี 0855477180

ห้องพิจารณาคดีที่

3 ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ

รหัส tbi-ejrd-ydf

ไลน์ไอดี ยังไม่ระบุ

ห้องพิจารณาคดีที่

9

รหัส bgt-cdef-uad

ไลน์ไอดี nkscb9

ห้องพิจารณาคดีที่ 12

รหัส uoy-pxqh-iiq

ไลน์ไอดี nkscb12

ห้องพิจารณาคดีที่ 13

รหัส pep-ijno-mkk

ไลน์ไอดี nkscb13

ห้องพิจารณาคดีที่ 14

รหัส ykn-yjsx-rmq

ไลน์ไอดี nkscb14

ห้องพิจารณาคดีที่ 15

รหัส wjz-hdyb-odc

ไลน์ไอดี nkscb15

ห้องพิจารณาคดีที่ 16

รหัส sin-zioj-xbe

ไลน์ไอดี nkscb16

ห้องพิจารณาคดีที่ 17

รหัส bzj-rrji-ttz

ไลน์ไอดี nkscb17

ห้องพิจารณาคดีที่ 18

รหัส kpc-nzdb-wcm

ไลน์ไอดี nkscb18

ห้องพิจารณาคดีที่ 19

รหัส oay-xpii-rsi

ไลน์ไอดี nkscb19

ห้องพิจารณาคดีที่ 20

รหัส ยังไม่ระบุ

ไลน์ไอดี ยังไม่ระบุ

ห้องพิจารณาคดีที่ 21

รหัส gpf-ahqw-omb

ไลน์ไอดี nkscb21

ห้องพิจารณาคดีที่ 22

รหัส tqp-bfod-zzs

ไลน์ไอดี nkscb22

 

ประกาศศาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)
 

 เบอร์โทรศัพท์ศาลจังหวัดนครราชสีมา
 044243555 , 044242152 , 044244491 , 044244315 

 ติดต่อ ส่วนช่วยพิจารณาคดี กด 4 หรือ กด 0 

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก CIOS เพื่อทำการประกันออนไลน์ / ติดตามคดีในศาล หลังจากลงทะเบียนต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ศาลยุติธรรม

แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking)

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image