Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court

image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

ศาลจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 22 ถนนราชนิกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000โทรศัพท์

โทร 044243555 , 044242152 , 044244491 , 044244315  โทรสาร  0-4424-8930

 อีเมล์

nksc@coj.go.th

 Social

    

ติดต่อ facebook.com