Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมา และอาคารชุดพุกอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา 74 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา 74 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


image เอกสารแนบ