Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อการรับคำร้องและดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นimage

เรื่อง  เปิดทำการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อการรับคำร้องและดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


image เอกสารแนบ