Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการฯ 74 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการฯ 74 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


image เอกสารแนบ