ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens และรายการจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 120 นิ้ว

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens และรายการจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 120 นิ้ว


image เอกสารแนบ