ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการ(ทดแทน)

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการ(ทดแทน) 
รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ พร้อมอุปกรณ์
(ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 1200 บีทียู จำนวน 74 ชุด
รายละเอียดปรากฏตามข่าวประชาสัมพันธ์นี้


image เอกสารแนบ