ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง (ทดแทน) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง (ทดแทน) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก


image เอกสารแนบ