ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 13 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏตาม PDF file

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการตู้เย็น ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 13 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏตาม PDF file


image เอกสารแนบ