ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ เรื่องการรับสมัครขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ เรื่องการรับสมัครขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในข่าวประชาสัมพันธ์นี้

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ส่วนช่วยอำนวยการ 

โทร.044243555 ต่อ 102 , 137,139

 


image เอกสารแนบ