ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา 74 หน่วย

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา 74 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก


image เอกสารแนบ