ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา โครงการ "เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระยะที่ 2 เพิ่มเติม)

image เอกสารแนบ