ศาลจังหวัดนครราชสีมา
Nakhonratchasima Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

เปิดทำการในวันหยุดราชการฯ เพื่อรับคำร้องและดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)

เปิดทำการในวันหยุดราชการฯ เพื่อรับคำร้องและดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)


image เอกสารแนบ